Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1

Gò Pháo - Hợp Thịnh
3.872.607
c1hopthinh1@bacgiang.edu.vn